Özel Sigortalar

Özel sigortalarla yatarak ve ayaktan tedavi anlaşması
olan hastalarımız, muayenehanemizde muayene ve 
hastanelerde ameliyat hizmetlerimizden 
faydalanabilmektedirler.