Ameliyatlar

KULAK  
Seröz otit ve kulak tüpü
Kulak kireçlenmesi, otoskleroz ve spadetomi ve teflon piston uygulaması
Kronik orta kulak iltihapları ve çeşitli timpanoplasti ameliyatları
Delik kulak zarı ve ameliyatı
Koklear implant
 
BURUN
Kemik eğriliği veya septoplasti ameliyatı
Burun estetiği
Sinüzitler ve ameliyatları
Burun polipleri ve ameliyatı
Burun eti
Göz yaşı kanalı tıkanıklığının endoskopik operasyonu
 
BOĞAZ
Bademcik ve geniz eti
Horlama muayenesi ve değişik horlama ve apne giderici ameliyatlar


SES TELİ
Polip ve nodüller ve ameliyatları


TÜKÜRÜK BEZİ
Submandibüler tükürük bezi taşı ve ameliyatı
Tükürük bezlerinde kitle ve ameliyatları


BAŞ BOYUN KANSERLERİ
Gırtak kanserleri
Ağız içi , dil, farenks  kanserleri
Tükürük bezi kanserleri
Tiroidektomi ameliyatları


BOYUNDA KİTLELER
Boyun disseksiyonu