Bilimsel Aktiviteler

Bilimsel Dergilerde Danışmanlıklar:


1. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi e-Dergisi
2. Türk Rinoloji Dergisi
3. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Dergisi (SCI-Expanded)
4. Nobel Medicus (SCI-Expanded)
5. KBB ve BBC Dergisi
6. The Eurasian Journal of Medicine


Yönetilen Uzmanlık Tezleri:


1. “Horlama ve uyku apnesi olan hastalarda üç boyutlu tomografi ile sefalometrik analiz” Dr.
Sedat Sakat, 2009.
2. ““Nazal polipozisli hastalarda sağ ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesi” Dr. Eda
Şimşek, 2009.
3. “Sinüzitli hastalarda topikal olarak uygulanan flutikazon propiyonat mometasone furoat,
oksimetazoline, izotonik deniz suyu ve izotonik ringer solüsyonlarının nazal mukosiliyer
klirens üzerine etkilerinin, sakkarin testi ile değerlendirilmesi” Dr. Murat Yaşar, 2008.
4. “Eksperimental akut sinüzitte, eritromisin ve prednizolonun efüzyondaki SVCAM-1 seviyeleri
ile mukozal eflamasyon etkisinin incelenmesi” Dr. Ümit Çakır, 2003.
5. “Eksperimental efüzyonlu otitis mediada, eritromisin ve prednizolonun efüzyondaki SICAM-
1 seviyeleri ile mukozal enflamasyon üzerine olan etkisinin incelenmesi” Dr. Aksın
Serarslan, 2003.
6. “İşitme kayıplarında otoakustik emisyon bulgularının değerlendirilmesi” Dr. Cem Sefa
Yavuz, 2001.
7. “Septum deviasyonu bulunan hastalarda, operasyon öncesi ve sonrası akustik rinometrik
ölçümlerinin karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi” Dr. Hanifi Can, 2001.
8. “Guinea piglerde amikasinin ototoksik etkisinin histopatolojik olarak araştırılması” Dr. Yusuf
Birkan, 1996


Mesleki Etkinlikler:


Yirmi yıl süreyle akademik faaliyetlerimi yürüttüğüm ve 2011 Ocak ayı itibariyle emekli
olduğum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında,
burun estetiği ve fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESS) başta olmak üzere; rinoloji,
otoloji ve baş-boyun cerrahisi alanındaki operasyonların başlatılması ve yürütülmesinde
öncülük ettim. Bilgi birikimim ve tecrübelerimi, düzenlediğimiz çeşitli toplantı ve kurslarda genç
meslektaşlarımıza aktarmaya çalıştım.
Akademisyen olduğum ilk yıllardan itibaren, deney hayvanlarının orta ve iç kulak
anatomisi, kolesteatom oluşumu, ototoksisite ve otitis media ile ilgili birçok deneysel çalışmalar
yaptım. Bu çalışmalarımı ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımladım.
Güncel konuları, bilimsel ve sosyal aktivite zenginliği ile yoğun ilgi ve beğeni toplayan
kurucusu ve başkanı olduğum “Palandöken KBB Sempozyumu”nun birincisini 1999, beşincisini
ise 2007 yılında gerçekleştirdik.
Sitasyon:
SCI-SCI Expanded Index kapsamındaki uluslararası dergilerde yayımlanmış eserlerime
uluslararası dergilerde 175 adet atıfta bulunulmuştur.