Orta Kulak Enfeksiyonu

Orta kulak mukozası ve kulak zarının iltihabına verilen addır.

Östaki borusu dediğimiz, orta kulağı boşaltan ve orta kulağa hava giriş çıkışını sağlayan genizle orta kulak arasınadaki borunun, çocuklarda gelişiminin eksikliği ve geniz eti iltihaplanmalarıyla geniz etinin büyüyüp östaki borusunun deliğini kapatmasından dolayı, otitis media çocuklarda sık görülür. Bebeklerde sıklığını artıran bir sebepte yatar pozisyonda biberonla beslemektir.

ORTA KULAK İLTİHABI NASIL OLUŞUR?

Östaki borusu tıkanınca orta kulaktaki hava emilir ve vakum oluşur. Orta kulak mukozası ve kulak zarı boşluğa doğru vakum nedeniyle çekilir. Hem zarda hem de mukozada damarlar genişler, kulak zarı kızarıklaşır. Genişleyen damarlardan boşluğa serum ve kan elemanları sızar. Mikroplar için besi yeri oluşturan bu sıvıda mikroplar üremeye ve sıvıyı cerahat haline getirmeye başlar. Biriken cerahat nedeniyle kulak zarı dışa doğru bombeleşir. Zar da iltihaplanıp zayıflamaya başlar ve eğer doktor tarafından çizilip (parasentez) cerahat boşaltılmaz ise kendiliğinden, zarın istemediğimiz bir yerinden sonradan kalıcı olacak şekilde delinebilir. Akan cerahat sonrasında çocuk rahatlar ve ateşi düşer. Aslında bu durum kulak zarının delindiğini gösteren bir durumdu.

ORTA KULAK İLTİHABININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Orta kulak iltihabının en önemli belirtisi kulak ağrısı, işitmede azalma, ateştir. Küçük çocuk ve bebeklerde ağrı ifade edilemediği için çocuğun huzursuzluğu, devamlı ağlaması, ateş ve bazen ishal belirtileri olabilir. Bebeğin kulakları ile uğraşması bilindiği gibi orta kulak iltihabı belirtisi değildir. Erişkin ve büyüklerde ağrı, tıkanıklı, işitme kaybı en göze çarpan belirtilerdir.

Orta kulak iltihabı sıklıkla bir üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası gelişir. Burada burun tıkanıklığı ve östaki tüpünün görevini bozan her türlü gelişim suçlanır. Bu nedenle doktorunuzun yapacağı tedavi östaki tüpünü açmaya ve sıvının orta kulaktan boğaza akışına yardımcı olmaya yöneliktir. Kulak Burun Boğaz Uzmanın vereceği ilaçlar bu iltihabı tedavi edecektir.

ORTA KULAK İLTİHABININ TEDAVİSİ NASILDIR?

Orta kulak iltihabının en etkili tedavisi antibiyotik kullanılmasıdır. Beraberinde alerji varsa antihistaminik haplar, bir gripal enfeksiyon sonrasında gelişmiş ise, burun solunumu rahat değil ise kısa süreli burundan veya ağızdan dekongestan haplar, ağrı ve ateş için kısa süreli ağrı kesici – ateş düşürücüler verilebilir. Antibiyotik tedavisi özellikle çocuklarda 7-10 günden az yapılmamalıdır. Çünkü yeterince tedavi edilmemiş otitis media özellikle çocuklarda ve bebeklerde seröz otitis media ile sonuçlanabilir.

ORTA KULAK İLTİHABININ CERRAHİTEDAVİSİ VARMI?

Parasentez iltihabı boşaltmak için gerekebilir. Geniz eti varsa alınabilir. Orta kulak iltihabı sık tekrarlıyor ise (rekürren otitis media) kulak zarına ventilasyon tüpü takılabilir.