Otoskleroz

Otoskleroz, iç kulağı çevreleyen kemik kapsülün kontrolsüz bir şekilde yer yer kireçlenmesidir. Bu kireçlenme odağı daha çok, üzengi kemikçiğinin (stapez) iç kulağa komşu olduğu kemik kapsül kısmında oluştuğundan, stapez kemikçiği bu kirçlenmeden en fazla etkilenir. Stapez kemikçiği hareketleri bozulur, hatta tamamen hareketsiz kalır. Ses dalgalarını iç kulak sıvılarına iletemez. Böylece sesin iç kulağa iletimi safhası sekteye uğramış olur.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Kulak çınlaması

- Kireçlenmenin olduğu kulakta, zamanla artan, hatta çoğunlukla diğer kulağı da etkileyen işitme kaybı

- Gürültülü ortamlarda beklenin aksine işitmenin daha iyi olması

- Sesler kulağa çift olarak gelebilir.

- Gürültüye karşı hassasiyet oluşabilir.

- Hastaların büyük çoğunluğu 20-40 yaş arası bayanlardır.

- Ailede işitme kaybı olan birileri çoğunlukla vardır (genetik geçiş).

- Nadiren baş dönmesi

* En önemli bulgu gitgide azalan işitme, ve beraberinde çoğunlukla kulak çınlaması bulunmasıdır. Ayrıca hamilelik işitme kaybını artırır.

TANI İÇİN HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

Tanıda en önemli olan, hasta ve aile hikayesidir. Bunun yanı sıra odyolojik testlerden işitme eşiği testi, timpanogram ve refleks testi tanıyı destekler. Kesin tanı sadece ameliyatla konur. Yani otosklerozun kesin tanısı da tedavisi de ameliyattır. Kulak zarı kaldırılıp üzengi kemiği hareketsizliği ve kireçlenme odağının görülmesi tanıyı kesinleştirir.

TEDAVİ NASIL YAPILIR?

Kireçlenme ile hareketsiz kalan stapez kemikçiğinin çıkartılıp, yerine protez takılması ameliyatı (stapedektomi) en bilinen cerrahi yöntemdir. Günümüzde riskleri daha az ve iyileşme dönemi daha rahat olan stapedotomi ameliyatı tercih edilmektedir.

İLAÇ TEDAVİSİ VARMIDIR?

Sodyum fluorid, kalsiyum ve vitamin D tedavisi vardır. Bu ilaçlar kullanılırken otosklerotik yapılanmanın yavaşladığı düşünülmektedir. Etkinliği tartışmalıdır. Ameliyat olamayan vakalarda denenebilir.

OTOSKLEROZDA İŞİTME CİHAZININ YERİ

Operasyon yapılamayan veya operasyon sonrasında da işitme kaybı kalan hastalara işitme seviyesi değerlendirilerek, uygun görülürse işitme cihazı kullanması tavsiye edilebilir.