Vestibüler Testler

Görsel animasyonlar, başa verilen farklı ve özel pozisyonlar ve iç kulağın sıcak-soğuk hava veya suyla uyarılması (kalorik test) yoluyla oluşan göz devinimlerini (nistagmus), özel kameralı gözlüklerle bilgisayar ortamına aktararak, özel yazılımlarıyla bu devinimleri yorumlayan VNG (video nistagmo grafi), VHIT (video head impulse test) vb. testlere vestibüler testler denir. Bu testler tecrübeli ve ehli ellerde yapılıp doğru yorumlanabilir ise, iç kulağa ait vertigo (baş dönmesi) yapan hastalıkların kesin tanısı ve dolayısıyla da tedavisi mümkündür.

Prof. Dr. Mehmet Yavuz Sütbeyaz

Vertigo Teşhis ve Tedavi Merkezi

0216 350 1122

https://www.instagram.com/vertigotedavimerkezi

 

#vertigo #vertigotedavisi #vertigomerkezi 

#kristalkayması #bppv #migren #kaloriktest

#meniere #menierehastalığı #vertigotedavimerkezi 

#vertigohastalığı #vng #nistagmus #vhit #vestibületestler  

#vertigoilaçları #manevratedavisi #vertigotesti  

#vestibülermigren #vestibülernörinit #vertigonedir 

#başdönmesinedenleri #vertigobelirtileri #epleymanevrası 

#vertigonedemektir #vertigonedenolur  #vertigobelirtileri #vertigo