Vertigo kabusunuz olmasın

Vertigo kabusunuz olmasın...

Vertigo bir hastalık değil, birçok hastalığın sebep olabileceği baş dönmesi şikayetidir.
Periferik ve santral vertigo olarak iki ana başlık altında sınıflandırılır. “Periferik vertigo” iç kulağımızdaki denge organının problemlerinde oluşan baş dönmesidir. Beyin, beyincik ve bağlantı yollarına ait hastalıklarda meydana gelen baş dönmesi ise “santral vertigo” dur.
“Dizziness” ise, vertigoya yandaş bir bulgu olmasına rağmen, belirtileri ve sebep olan hastalıklar açısından vertigodan ayırt edilmesi gereken bir şikayettir.
- Vertigo, çevrenin dönmesi veya altüst olması şeklinde ifade edilir.
- Dizziness ise dengeyi bulma zorluğu, sendeleme, sarhoş gibi sallanma, boşluğa basıyormuş zemini kayıyormuş gibi hissetme, kayıktaymış gibi sallanma tarzında şikayetlerin bir veya birkaçının birlikte olmasıdır. Dizziness ve vertigonun sebepleri bazen ortak olsa da, genellikle farklı hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkarlar:
- Vestibuler norinitis, BPPV-kristal kayması, Meniere Hastalığı, vestibuler migren gibi iç kulağa ait sebepler, damar tıkanıklıkları, felç, multiple sclerosis-MS, tümörler ve kafa travmaları gibi santral sebepler daha çok vertigo şikayetine sebep olurlar.
- Dizziness ise, iç kulak, beyin ve beyinciğin kan akımının dengesizliğine bağlı olarak meydana gelir. Diabet, kalp-damar hastalıkları, hamilelik, ağır dietler, alkol, sigara, aşırı kafein alınması, gıda allerjisi, bazı ilaçların yan etkileri, psikolojik sebepler (depresyon, anksiyete, vb), nadir de olsa vitamin eksiklikleri (özellikle B12 vitamini), kansızlık, hormonal sebepler, bir kısmı ise bilinmeyen veya bulunamayan sebeplerden meydana gelir. Vertigoya yol açan iç kulak hastalıklarının zaman zaman dizziness şikayetine de yol açabileceği unutulmamalıdır. Kristal kaymasının manevra ile düzeltilmesinden sonra birkaç gün boyunca veya vestibuler migren ve Meniere atakları arasında da dizziness görülebilir.
İç kulağa ait vertigonun yani baş dönmesinin sebebi, dikkatli bir değerlendirme ve özel testleri yapılarak tespit edilmelidir. Sebebe yönelik doğru bir tedaviyle kabusunuz olmadan tamamen kurtulabileceğiniz bir şikayettir.